Stilte in de storm

Soms stormt het in een mensenleven en lijkt de wereld volledig op haar kop te staan. Zelfs in de hevigste emotionele orkaan is er echter altijd dat 'stille punt', die 'space in the heart where everything meets', zoals Lorin Roche zo prachtig omschrijft in The Radiance Sutras, zijn vertaling van de Vijñāna Bhairava Tantra. Verschrikking