Terra incognita

Vandaag maakte ik een reis. Vanuit diepe dalen begaf ik me Naar de hoogste toppen, Ik volgde kronkelende paden, Wegen die elkaar kruisten, Soms een doodlopend spoor. Ik aanschouwde gebieden die Het licht sprankelend weerkaatsten, In duistere schaduw gehulde regionen, Vochtige streken en droge contreien. Langs groeven ging ik en geulen, Over glooiingen en plooiingen,