Net als vorig jaar telt ons aanbod
dit jaar welgeteld één (1) cursus.
De Korte Cursus In Wonderen¹
bestaat uit zes modules, waarvan
de eerste afgerond dient te zijn
voor u met de andere kunt starten.
Module 2 tot en met 6 kunt u in
willekeurige volgorde doorlopen.

De modules op een rijtje:

  1. Wakker worden
  2. Kijken
  3. Luisteren
  4. Voelen
  5. Ruiken
  6. Proeven

Wij bieden geen slagingsgarantie
indien u niet door ondertekening
van bijgevoegde verklaring bevestigt
dat u bereid bent alles wat u tot nu toe
geleerd hebt overboord te gooien of
op zijn minst in twijfel te trekken.²

Mits u de instructies zorgvuldig opvolgt,
resulteert deze korte, intensieve cursus
in een dagelijkse overdosis wonderen.

¹ Ook wel bekend als KCIW.
² Dit geldt ook indien u deze cursus reeds eerder gevolgd hebt.