Baal jij soms ook van jezelf als je het gevoel hebt dat je druk bent met niets? Troost je dan met de gedachte dat dit een eeuwenoud fenomeen is! Maar liefst zo’n 2500 jaar geleden zei Lao Tse al: “Doing nothing is better than being busy doing nothing.”

Een hele uitdaging

Courtney Carver schreef erover in The Challenge of Not Doing. Ze stelt daarbij de vraag wat jou en mij bezighoudt als we niets van betekenis tot stand brengen, ofwel als we even ‘nietsdoen’. Kijk je tv? Lees je wat? Voer je een telefoongesprekje? Stel je een of andere klus uit? Waar het op neerkomt is dat we vaak nogal druk zijn als we nietsdoen!

Overigens is er een verschil tussen nietsdoen en het begrip ‘niet-doen’ zoals dat centraal staat in de Tao. In de Tao (het meest vertaalde geschrift ter wereld op de Bijbel na) draait het om ‘wu wei’ ofwel ‘niet-doen’. Dit betekent niet dat je moet niksen in het leven, maar dat je niets moet willen afdwingen. Dit vereist een vorm van openheid ofwel ‘wu xin’: geen geest hebben.

Hard werken

Ook in onze tijd zijn er zinnige dingen geschreven over nietsdoen of niet-doen. Tom Hodgkinson zegt in zijn boek ‘Lof der luiheid’:

“Voor wie gewend is aan lawaai, drukte, gezwoeg en werk, is ‘rust’ niet gemakkelijk bereikbaar. Je moet ervoor werken, het in de praktijk brengen, erover nadenken, erover peinzen. En peins dagelijks wanneer je niet midden in een maalstroom van plichten en verplichtingen terecht wil komen, of in zaken die je moet doen in plaats van zaken die je wilt doen. De reis naar het nietsdoen is de reis van een leven. Het mooie ervan is dat we weten hoe de reis zal eindigen: in het absolute nietsdoen van de dood.”

Hoe moeilijk kan het zijn?

Courtney Carver nodig ons uit te onderzoeken wat de voordelen van niet-doen zijn door het uit te proberen. Kwestie van dagelijks een moment van niet-doen inplannen. En dan dus ook geen notitieboekje bij de hand voor die briljante ideeën die zich opdringen, geen muziekje en geen andere afleiding. Laat het niet-doen ook niet verworden tot een dutje of een meditatie. Gewoon alleen maar nietsdoen. En als je weerstand voelt, dan voel je weerstand. Misschien is het wel heel interessant om te ervaren hoe moeilijk je nietsdoen eigenlijk vindt! Zoals een oude wijsheid luidt:

“Niets doen is ontzettend moeilijk: je weet nooit wanneer je klaar bent.”

En dat is waarschijnlijk nog maar één van de redenen waarom nietsdoen zoveel moeite kan kosten!