Soms stormt het in een mensenleven en lijkt de wereld volledig op haar kop te staan. Zelfs in de hevigste emotionele orkaan is er echter altijd dat ‘stille punt’, die ‘space in the heart where everything meets’, zoals Lorin Roche zo prachtig omschrijft in The Radiance Sutras, zijn vertaling van de Vijñāna Bhairava Tantra.

Verschrikking en vreugde

De Vijñāna Bhairava Tantra is een van de oudste leringen over yoga en meditatie; de (Sanskriet) naam betekent vrij vertaald zoiets als ‘de verschrikkingen en vreugden van eenwording met de Ziel’.  Deze soetra’s draaien om een conversatie tussen De Godin die de Creatieve Kracht van het Universum is en de God die het Bewustzijn is waar Alles van is Doordrenkt. Deze twee geliefden, Shakti en Shiva, die elkaar liefkozend Devi en Bhairava noemen, zijn onafscheidelijk en vertoeven bij voorkeur in het menselijk hart.

Heilige energie

In de vertaling van Roche opent Devi het gesprek door Bhairava op tedere wijze de volgende vraag te stellen:

Beloved, tell me, how do I enter more deeply into the reality of the universe?

Haar geliefde antwoordt haar door 112 technieken uiteen te zetten waarmee verlichting bereikt kan worden met gebruikmaking van alledaagse ervaringen, sensaties, emoties et cetera. Roche zegt hierover:

Each of these techniques is a way of attending to the rhythms, pulsations, and sensuousness of the divine energy that we are made of and that flows through us always. As we engage with these meditation techniques, we are alerted to the presence of the sacred that permeates our bodies. All of these methods involve savoring the incredible intensity underlying the most common experiences. They work by activating the senses, and extending the range of the senses further into the inner and the outer world. The basic dynamics of life – breathing, falling asleep, waking up, walking, loving – are all used as gateways to alignment and enlightenment.

Een open hart

Hoe ziet het eruit als je dieper doordringt in de realiteit van het universum, tot dat wat onze ware natuur is? Psychologe, schrijfster en spiritueel lerares Tara Brach schrijft hier in Radical Acceptance (vertaald als Het leven liefhebben door acceptatie) over:

In Mahayana Buddhism, the open, wakeful emptiness of awareness is our absolute nature. Our original nature is changeless, unconditioned and pure. When we bring this awareness to the relative world of form, love awakens. We meet the ever-changing stream of life – this living, dying, breathing world –with accepting presence and our hearts invariably open. What our mind recognizes as empty awareness, our heart experiences as love.

In alles de liefde

Roche stelt in zijn uitleg over The Radiance Sutras:

Any experience we long for or accidentally find ourselves in the middle of, can be utilized as a doorway into awakening.

Iedere ervaring als poort tot bewustzijn… Iedere orkaan als richtingaanwijzer naar de stilte die er altijd is: voor, tijdens en na de storm. Toen ik onlangs zelf terechtkwam in ‘zwaar tij’, omschreef ik het zo:

in alles

de afwas gedronken
de koffie gedaan
een broodje gelezen
een boek gegeten
de zon opgevouwen
in de was gezeten

de wereld op zijn kop
en volkomen volmaakt

dat waar de storm
zich in beweegt
van zichzelf
stil en onbewogen

in alles ben jij
de liefde in mij