Deze zeven letters,
Vandaag laat ik ze gaan.
Mij zeggen ze niets meer.
Zie jij hun betekenis?
Neem wat van je gading is.
Draag ze, ze zijn van jou.
Letterlijk naamloos te zijn
– Is dat feest of is dat rouw?

Als een dichteres van lang geleden
Wilde ik voor wie ik liefheb heten.
Maar als ik al een naam had,
Ben ik die nu vergeten.

Wie ik liefheb spreekt
Een woordeloze taal.
Roept mij in wind en zon
In boom en bloem en blad.
In de diepte van de stilte
Weerklinkt de ware schat.

Wat raakt aan wat wij zijn?
Alleen wat ik klankloos zing:
Dansende deeltjes
– Schittering.

Onbeschreven leeg te zijn,
Tot elke naam bereid.
Wie ik liefheb laat mij heten,
Maar mij ook zonder naam
Genoemd te weten.